Wyłącznym partnerem serwisu mikroratka.pl jest:

Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stary Rynek 88, wpisaną do Krajowego Rejestru

Sądowego–Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541824, NIP 7831722320, REGON 360730596, kapitał zakładowy 5.000.000,00 zł w całości wpłacony.

Klauzula informacyjna:

W związku z pozyskaniem danych osobowych na podstawie RODO Everest Finanse S.A.  informuję:

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

  • oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym w sposób zautomatyzowany, w ramach profilowania przed zawarciem umowy pożyczki,
  • zawarcia i wykonania umowy pożyczki,
  • reklamy produktów i usług Everest,
  • archiwalnym, statystycznym, przeprowadzania badań rynkowych oraz zachowań i preferencji Klientów

Masz prawo:

  • dostępu do Twoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wycofania zgody w dowolnym momencie. Do tego czasu przetwarzanie na podstawie zgody jest zgodne z prawem,.
  • otrzymania wyjaśnień co do podstaw podjętej w sposób zautomatyzowany decyzji, wyrażenia własnego stanowiska, uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Everest w celu podjęcia decyzji przez człowieka.

Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajdziesz na stronie www.bocianpozyczki.pl w zakładce REGULAMINY I DOKUMENTY.